Prompt Mühendisliği Nedir?

Prompt mühendisliği, yapay zeka iletişiminde komut verme ve iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirme çalışmalarının tamamıdır. Yapay zeka, özellikle son yıllarda insan hayatında derinlemesine yer aldı. ChatGPT, GPT-3, Midjourney gibi yapay zeka platformlarının kullanılmaya başlanması, prompt mühendislerine ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Çünkü bu tür platformlarda doğru iletişim kurabilmek, istenen çıktının alınabilmesi adına son derece önemli.

Metin yazacak ya da bir şey tasarlayacak robota ne kadar iyi brief verilirse, alınacak çıktı da o derece başarılı olacak. Bu nedenle yeni bir iş kolunun oluşmaya başladığını söylemek mümkün.

Peki prompt mühendisliği tam olarak nedir, görevleri neler, prompt mühendisliğinin geleceği var mı?

Prompt Ne Demek?

Bilgisayar bilimlerinde prompt, “istemde bulunmak” anlamına gelen bir kavram. Bilgisayarın bir komutu gerçekleştirilebilmesi için bilgisayara bir girdi verilmesi gerekir. Metin ya da sembollerle verilen girdiler, en iyi sonucun alınabilmesinde doğrudan etkilidir. Prompt nedir, prompt mühendisliği ile ne kastediliyor sorularını cevaplandırabilmek için somut bir örnek vermek mümkün.

Eğer bir metin yazılacaksa ya da bir tasarım yapılacaksa bunları yapacak kişiye, ne yapacağını ayrıntılı bir şekilde anlatmanız gerekiyor. İstedikleriniz neler, hangi hususlara dikkat edilmeli, hangi araçlar kullanılmalı gibi sorulara detaylı cevaplar verilir. İşte bu işlemleri yapacak kişinin yapay zeka olması, ona da aynı şekilde brief verilmesini zorunlu kılar. Yapay zeka ile farklı araçları kullanarak iletişim kurma çalışmaları prompt olarak adlandırılır.

Prompt Mühendisliği Nedir?

Prompt mühendisliği, en iyi istemlerin kullanılarak en başarılı sonuçların alınmasına yönelik çalışmaların her biridir. İnsan ve yapay zeka arasındaki iletişim sağlanacağından prompt mühendisliğinin son derece karmaşık bir süreci içerdiği bilinir. İstenen görevlerin yapay zekaya doğru bağlam ve gerekli bilgiler ile aktarılması gerekir. Bu aşamada prompt mühendisleri devreye girer.

Prompt mühendislerinin faaliyetleri yalnızca brief vermek değildir. Aynı zamanda gelen çıktıların doğrularının analiz edilmesi gibi hususlar da son derece önemli. Bu nedenle prompt mühendislerinin süreci en iyi şekilde yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekiyor.

Prompt Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Yapay zekanın gelişimi ile birlikte ortaya çıkan prompt mühendisliği, zamanla çok daha fazla önem verilen konulardan biri halini alacak. Prompt mühendisliğinin bir iş dalı olabileceğini söylemek de mümkün. Peki prompt mühendisi ne iş yapar. Prompt mühendisliği kapsamında prompt mühendislerinin görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralamak olanaklı:

  • İstenen çıktının doğru bir şekilde anlaşılması ve çıktıya göre bilgi sistemleri tasarlanabilmesi
  • Çalışılan yapay zeka modelinin yetenekleri ve sınırlamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
  • Modelin çıktısının test edilerek gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi. Aynı zamanda model performansını iyileştirmeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi
  • Üzerinde çalışılan yapay zeka modelinin güncel tutulabilmesi
  • Yapay zeka modelinin eğitim verilerindeki olası yanlışlıkların farkında olunabilmesi, bu tür durumların minimalize edilebilmesi
  • Mühendis, veri bilimcileri gibi ekibin üyeleriyle iş birliği yapılabilmesi
  • Programlama, metin yazma konularının yanı sıra doğal dil işleme, makine öğrenimi gibi konularda bilgi sahibi olunabilmesi

Yapay Zeka ve Prompt Mühendisliği

Prompt mühendisliği, yapay zeka ile direkt olarak bağlantılı bir konu. Yapay zeka konusunda büyük bir gelişim yaşanması, yapay zeka ile doğru ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilen kişilere ihtiyaca neden olmuştur. İlgili yapay zekadan ne isteniyorsa, bunun yapay zekaya doğru aktarılması gerekiyor. Eksik ya da hatalı bir iletişim, çıktının istenilen şekilde olmasını engelleyecektir.

Aslında yapay zeka kullanımında en önemli konu, briefin istekleri karşılayabilecek şekilde veriliyor olmasıdır. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış ve iletişimi aksatmadan gerçekleştirebilecek kişilere ilgi oluşmaya başladı.

Prompt Mühendisliği Gelecek Vadediyor Mu?

Prompt mühendisliği ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Bunlardan en dikkat çekeni, prompt mühendisliğinin gelecek vadedip vadetmemesine dairdir. Hiç şüphe yok ki gelişen teknoloji, farklı iş alanlarının oluşmasına neden oluyor. Bazı mesleklere olan ihtiyaç azalırken bazıları zaman içerisinde parlamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de prompt mühendisliğidir.

Yapay zeka platformlarında, iletişimin en iyi şekilde sağlanabilmesini mümkün kılan prompt mühendisleri, aynı zamanda yapay zeka modelinin gelişimine de katkıda bulunabilecek. Bunun yanı sıra ilgili modelin kapasitesi ve sınırlarının belirlenebilmesi noktasında da prompt mühendislerine ihtiyaç var. Dolayısıyla ilerleyen süreç içinde prompt mühendislerine ilgi ve ihtiyacın artacağını belirtmek mümkün.

Prompt mühendisliği bir iş kolu olarak değerlendirilirken bağlantılı alanlarda da farklı iş kolları oluşacak. Şimdiden, prompt mühendisliğine dair iş ilanları yayınlanmaya başladı. Yapay zekanın çok daha büyük bir gelişim evresine gireceği düşünülürse zamanla ihtiyacın artacağını söylemek, yanlış bir varsayım olmayacaktır.

Yorum yapın

ataşehir escort ~ pendik escort ~ anadolu yakası escort ~ maltepe escort ~ kadıköy escort