Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Türkiye’de bulunan binaların zorunlu olarak deprem riskine karşı sigortalanması amacıyla kurulmuş bir sigorta sistemidir. DASK, 1999 yılında meydana gelen Marmara depremi sonrası Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.

DASK, binaların temel yapısal özelliklerini ve bulundukları bölgenin deprem riskini göz önünde bulundurarak olası deprem hasarlarına karşı koruma sağlar. Zorunlu olması sebebiyle, tüm bina sahiplerinin DASK poliçesi yaptırması gerekmektedir. Bu sigorta, deprem sonrası meydana gelebilecek hasarlar için maddi teminat sağlar ve deprem sonrası yeniden inşa edilmesi gereken binaların yeniden yapım masraflarını karşılar.

DASK poliçesi, bina sahiplerinin bulunduğu bölgenin deprem riskine ve bina özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Poliçe ücretleri, bina yapısının özelliklerine, bulunduğu bölgenin deprem riskine ve sigortalanacak bina değerine göre değişiklik gösterir.

DASK Poliçesi Nedir?

DASK poliçesi, Zorunlu Deprem Sigortası’nın (DASK) bir parçası olarak sunulan bir sigorta poliçesidir. Bu poliçe, Türkiye’de bulunan binaların zorunlu olarak deprem riskine karşı sigortalanması amacıyla kurulmuş olan DASK sistemi kapsamında sağlanmaktadır.

DASK poliçesi, bina sahiplerinin binalarını depreme karşı sigortalamasına yardımcı olur. Poliçe, deprem sonrasında binalarda meydana gelebilecek hasarlar için maddi teminat sağlar ve deprem sonrası yeniden inşa edilmesi gereken binaların yeniden yapım masraflarını karşılar.

DASK poliçesi, bina sahiplerinin bulunduğu bölgenin deprem riskine ve bina özelliklerine göre farklılık gösterir. Poliçe ücretleri, bina yapısının özelliklerine, bulunduğu bölgenin deprem riskine ve sigortalanacak bina değerine göre değişiklik gösterir.

DASK poliçesi, yıllık olarak yenilenir ve poliçe bedeli, bina sahiplerinin ödemesi gereken prim tutarıyla belirlenir. Poliçe yaptırmak için, bina sahipleri DASK’ın yetkilendirdiği sigorta şirketlerine başvurabilirler.

DASK Nasıl Yaptırılır?

DASK, Türkiye’de bulunan binaların zorunlu olarak deprem riskine karşı sigortalanması amacıyla kurulmuş bir sigorta sistemidir. DASK poliçesi yaptırmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

DASK poliçesi yaptırmak isteyen bina sahipleri, DASK’ın yetkilendirdiği sigorta şirketlerinden birine başvurabilirler. DASK’ın yetkilendirdiği sigorta şirketlerinin listesi, DASK’ın resmi internet sitesinde bulunabilir.

Sigorta şirketi, bina sahibinin bulunduğu bölgenin deprem riskine ve bina özelliklerine göre poliçe ücretini belirler. Poliçe bedeli, bina sahibinin ödemesi gereken prim tutarıyla belirlenir.

Bina sahibi, sigorta şirketi tarafından sunulan poliçe şartlarını inceleyerek, poliçeyi kabul eder ve poliçe bedelini öder.

Sigorta şirketi, poliçeyi düzenleyerek bina sahibine teslim eder. Poliçede, bina sahibinin adı, bina adresi, sigorta şirketi bilgileri ve poliçe numarası gibi bilgiler yer alır.

DASK poliçesi yıllık olarak yenilenir. Bina sahipleri, poliçe yenileme süresi geldiğinde, sigorta şirketiyle iletişime geçerek poliçeyi yenileyebilirler. Ayrıca, DASK poliçesi yaptıran bina sahipleri, poliçe süresi içinde bina özelliklerinde herhangi bir değişiklik yaparlarsa, sigorta şirketiyle iletişime geçerek poliçeyi güncelleyebilirler.

DASK Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

DASK poliçesi yaptırmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

Tapu belgesi: Bina sahibinin tapu belgesi, poliçe düzenlenmesi için gerekli bir belgedir. Tapu belgesinde, bina sahibinin adı, bina adresi ve bina özellikleri gibi bilgiler yer alır.

Kimlik belgesi: Bina sahibinin nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi kimlik belgeleri, poliçe düzenlenmesi için gerekli bir belgedir.

Vergi levhası: Bina sahibinin vergi levhası, DASK poliçesi yaptırmak için gereklidir. Vergi levhasında, bina sahibinin adı, vergi numarası ve işletme türü gibi bilgiler yer alır.

Bina özellikleri: DASK poliçesi düzenlenirken, bina sahibinin bulunduğu bölgenin deprem riskine ve bina özelliklerine göre poliçe ücreti belirlenir. Bu nedenle, poliçe düzenlenirken bina özelliklerinin doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Bina özellikleri arasında, bina yaşı, kat sayısı, inşa malzemesi ve brüt alan gibi bilgiler yer alır.

Ödeme bilgileri: DASK poliçesi düzenlendiğinde, poliçe bedeli belirlenir. Bina sahibinin poliçe bedelini ödeyeceği banka hesap bilgileri, poliçe düzenlenmesi için gerekli bir belgedir.

Bu belgeler, DASK poliçesi yaptırmak için gereklidir. DASK poliçesi yaptırmadan önce, bina sahiplerinin DASK’ın yetkilendirdiği sigorta şirketleriyle iletişime geçerek, gerekli belgeler ve poliçe şartları hakkında bilgi almaları önerilir.

DASK Sigortası Zorunlu Mu?

Evet, Türkiye’de bulunan tüm konut ve iş yeri binaları, zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, 2000 yılında kabul edilen 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile getirilmiştir. Kanun kapsamında, deprem riski altındaki binaların, deprem sonrası meydana gelen hasarların karşılanması için DASK poliçesi yaptırması zorunlu hale getirilmiştir.

DASK poliçesi yaptırmayan bina sahiplerine, yaptırım uygulanır. Deprem sigortası yaptırmayan bina sahiplerine idari para cezası uygulanabilir ve yaptırım sürecinde binanın tapusu belirli bir süreliğine şerh konulabilir. DASK poliçesi yaptırmak, bina sahipleri için yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir güvence sağlar. Deprem sonrası meydana gelen hasarlar, DASK poliçesi kapsamında karşılanır ve bina sahipleri maddi zararlarını telafi edebilirler.

Yorum yapın

ataşehir escort ~ pendik escort ~ anadolu yakası escort ~ maltepe escort ~ kadıköy escort